Huisregels

1. Binnen de praktijk dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

2. Behandel uw therapeut zoals u zelf graag behandeld zou willen worden.

3. Draag zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.

4. In de praktijk (wachtruimte en behandelkamer) mag niet worden gerookt.

5. U kunt zich aanmelden via de website of via het telefoonnummer. De praktijk is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.45-11.30 uur.

6. Neem altijd een handdoek mee voor uw behandeling.

7. Bij uw eerste bezoek wordt u verzocht om uw legitimatie mee te nemen

8. Zorg dat u 5 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig bent.

9. Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, maar kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. U wordt op de afgesproken tijd opgehaald.

10. Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Manuele Therapie Oosthuizen is genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken via de voicemail of mailen naar info@manueletherapieoosthuizen.nl

11. Fysiotherapie en manuele therapie voor volwassenen (>18 jaar) worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.

12. Als u niet voor deze therapievorm verzekerd bent of uw budget overschrijdt, hanteert Manuele Therapie Oosthuizen de praktijktarieven en krijgt u zelf een rekening. Zie voor de praktijktarieven en betalingsvoorwaarden de website en de wandkaart in de wachtruimte

13. Let u op uw waardevolle spullen. Manuele Therapie Oosthuizen is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets).

14. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

15. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, welke zich niet aan de instructie van de manueel therapeut of andere hulpverleners hebben gehouden.

16. Manuele Therapie Oosthuizen heeft een privacy policy, die u op verzoek kunt krijgen van uw therapeut. Deze is ook terug te vinden op de website.

17. Manuele Therapie Oosthuizen heeft een klachtenprocedure (KNGF), die u op verzoek kunt krijgen van uw therapeut.

© 2020 Manuele Therapie Oosthuizen

Neem gerust contact op 06 11456933

Manuele Therapie Oosthuizen gaat zorgvuldig met uw gegevens om 

voor meer informatie zie onze privacy policy