Kindermanuele therapie

Manuele Therapie Oosthuizen is gespecialiseerd in het manueel therapeutisch behandelen van kinderen. Via bijscholing, stages en ervaring hebben we de kennis verzameld om ook kinderen op vakkundige wijze manueel therapeutisch te behandelen. Dit als aanvulling op de opleiding fysiotherapie en manuele therapie. Kinderen die door de kindermanueel therapeut behandeld kunnen worden zijn:

 

  • baby’s met een voorkeurshouding

  • kinderen met stijve gewrichten

  • kinderen met klachten bij sporten

  • kinderen met hoofdpijn, nekpijn

  • kinderen met een matige motorische ontwikkeling

 

Er zijn verschillende oorzaken waardoor een kind een voorkeurshouding of overstrekhouding laat zien. Soms kan de behandeling van een baby met een voorkeurshouding de aangewezen behandelmethode zijn als er een functiestoornis in de nekwervelkolom van de baby aanwezig is.

Dit is te zien wanneer een kind voortdurend naar 1 kant kijkt en/of veel overstrekt. Hierdoor kan het kind onrustig zijn, veel huilen en moeilijk inslapen of doorslapen. 

Om te beoordelen of er een functiestoornis in de nekwervelkolom aanwezig is wordt er in een gesprek en onderzoek door de kindermanueel therapeut meer duidelijkheid verkregen. Als er een functiestoornis gevonden is kan dit behandeld worden met zachte manueel therapeutische technieken. Er wordt niet gekraakt maar rustig gemobiliseerd om zo de functiestoornis op te heffen.

De behandeling bij de kindermanueel therapeut is vaak kortdurend, gemiddeld na 3, 4 behandelingen is de beweeglijkheid genormaliseerd. Er wordt nauw samengewerkt met de kinderfysiotherapeut. Deze weet de ouders te voorzien van de juiste adviezen, oefeningen en meet eventueel de vervorming van de schedel (deformatieve plagiocephalie) van tijd tot tijd.  Zo krijgt uw kind vanuit 2 invalshoeken de optimale behandeling.

De kindermanuele behandelmethode staat los van de behandeling van zuigelingen en kinderen door chiropractoren, osteopaten, craniosacraaltherapeuten en andere complementair werkende zorgsoorten. Wij zijn als kindermanueel therapeuten BIG geregistreerd én staan in het kwaliteitsregister van het KNGF. Ook staan we als kindermanueel therapeut geregistreerd bij het EWMM welke in stand gehouden wordt door voortdurende na- en bijscholing. Alleen zo kan de kwaliteit van de behandelingen worden gegarandeerd. En alleen zo blijft het voor ouders duidelijk waar hun kind veilig en deskundig kan worden behandeld. Dit is mogelijk dankzij jarenlange zorgvuldige registratie en onderzoek. Voor meer cijfers over behandelingen en onderzoek verwijzen we u naar de website van het EWMM.

Manuele Therapie Oosthuizen gelooft in de kracht van samenwerken en maakt gebruik van een goed netwerk.

 

De praktijk heeft een goede samenwerking opgebouwd met Fysie op Kids.

Ook hebben we goede ervaringen met kindercoachingpraktijk Niños.

logo-ninos-internet (002).jpg
logo fysie op kidd.jpg

© 2020 Manuele Therapie Oosthuizen

Neem gerust contact op 06 11456933

Manuele Therapie Oosthuizen gaat zorgvuldig met uw gegevens om 

voor meer informatie zie onze privacy policy