Vergoedingen en tarieven

Fysiotherapie en manuele therapie (>18 jaar) worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. Als u niet voor deze therapievorm verzekerd bent of uw budget overschrijdt, hanteert Manuele Therapie Oosthuizen de praktijktarieven en krijgt u zelf een rekening.

De praktijk heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars en declareert rechtstreeks bij de zorgverzekering.

Met CZ zorgverzekeringen (dit zijn CZ, Delta Lloyd en OHRA) heeft Manuele Therapie Oosthuizen GEEN contract. U krijgt een rekening die u zelf moet betalen. Deze rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar, mogelijk wordt er een deel vergoedt.  

 

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kindermanuele therapie. De overheid vindt deze therapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen (indien nodig) zijn verzekerd vanuit de basis verzekering (bij CZ, OHRA en Delta Loyd is er wel sprake van een eigen bijdrage). 

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinder manuele therapie.

 

Zowel met als zonder verwijzing kunt u terecht bij Manuele Therapie Oosthuizen.

Hieronder staan de tarieven wanneer uw zorgverzekering de behandelingen niet vergoedt.

Tarieven 2020

Dit zijn de tarieven wanneer uw zorgverzekering de behandelingen niet vergoedt.

© 2020 Manuele Therapie Oosthuizen

Neem gerust contact op 06 11456933

Manuele Therapie Oosthuizen gaat zorgvuldig met uw gegevens om 

voor meer informatie zie onze privacy policy